Det fælles tredje

Virksomheder, der rummer det samfund, de er en del af. 

På Herslev Bryghus arbejder vi tæt sammen med Østagergård. Deres landmænd passer vores bygmarker, og vores restprodukter fra ølbrygning bliver foder for deres kvæg. Men Østagergårds arbejde er mere og større end landbrug, og samarbejdet med Herslev Bryghus bygger på mere end logistik. Det handler også om vores menneskelige værdier, og hvordan vi ser virksomheders rolle i samfundet. Østagergårds arbejde med unge mennesker skaber grobund for kvalitet og fællesskab, både for mennesker og virksomheder.

Det Fælles Tredje

Der er 70 unge mennesker på Østagergaard og Ravnshøjgaard. De er meget forskellige. Nogle af dem har diagnoser, andre har det svært af andre årsager. Fælles for dem er, at de alle har haft vanskeligt ved at finde deres rolle i samfundet. På Østagergård kalder de sig elever.

Det betyder noget, hvilket ord man bruger. “Patienter” er syge, “borgere” er kommunale, “de unge” dækker ikke alle. Elever er et godt ord, for det gælder for alle mennesker, at vi lærer gennem hele livet. Eleverne på Østagergaard og Ravnshøjgaard lærer først og fremmest, at alle har en rolle og at der er plads og brug for alle.

Forstanderen hedder Carsten Hansen, og han startede Østagergaard for 30 år siden. Han var er folkeskolelærer og landmand. Sofie Leyssac er viceforstander på Østagergård og leder af Ravnshøjgård. Derudover arbejder Der er ca 50 ansatte og tilknyttede, ud over eleverne. På Østagergaard høster de korn, producer stenkværnet mel i deres lille mølleri, samt opdrætter kvæg og andre husdyr.

Det er det landbruget og produktionen der er kernen. Det er landbrugets drift, der er omdrejningspunktet for arbejdet med eleverne, ikke omvendt. Denne rækkefølge er ikke tilfældig, for på Østagergaard arbejder alle for “det fælles tredje”.

Helt basalt betyder det fælles tredje, at man samarbejder om noget, der er større end én selv. Østagergaard arbejder miljøterapeutisk med eleverne, men dette arbejde er ikke målet i sig selv – det er derimod et middel til at skabe produkter af høj kvalitet. Og sådan skal det være. For som Sofie Leyssac uddyber, “den høje kvalitet af mel, brød og kød er essentiel. Vi skal lave gode, salgbare produkter, for det er på den måde eleverne føler, at de giver noget tilbage til samfundet. Det er hele filosofien her: at alle kan indgå på lige fod, og være rigtige spillere i samfundet, og det er ikke bare noget, vi leger.”

Det fælles tredje har også et andet væsentligt aspekt. Det handler om, at betragte alle som ligeværdige parter i den fælles arbejdsopgave. For som Sofie siger, så er en landbrugsmaskine dyr at tænde. Derfor er den, som laver kaffe ligeså vigtig som den, der kører mejetærskeren. Ellers skulle landmanden jo selv ind og lave kaffe midt i arbejdet. Det koster penge.

Virksomheder, der rummer deres lokalmiljø

Det er en af Østagergaards fornemste opgaver at skabe sammenhænge med verden udenfor, så der ikke opstår et skisma mellem det beskyttede miljø og “normaliteten” ude i samfundet.

Derfor er det nødvendigt at samarbejde med andre virksomheder, for at eleverne kan nå ud over de trygge rammer. Det er samarbejdspartnere der kan åbne verden op. Dette kræver af virksomhederne, at de formår at rumme den virkelighed og det lokalmiljø, de er en del af. For hvordan gør man op i penge, at alle får en plads?

Nogle af eleverne hjælper til i Brugsen i Jystrup, eller på Herslev Bryghus. Det kræver enormt stor tillid, at opbygge en relation til virksomheden, og det kræver tid. 

For at praktikker fungerer så kræver det selvfølgelig at virksomheden, er indstillet på at bruge de ressourcer, dette kræver. “Nogle gange skal en af bryggerne på Herslev Bryghus måske lige lade en opgave stå, som ville passe godt til en af eleverne, eller finde på en særlig opgave. Det kræver ressourcer af virksomheden. Men igen, den merværdi det det skaber, hvordan gør man den op i penge?”

Herslev Bryghus håber sammen med Østagergård på et paradigmeskifte, hvor det bliver standarden at virksomheder tænker sådan; at det sociale ligeværd ikke er et mål i sig selv, men en selvfølgelighed, og et udgangspunkt for at skabe gode produkter. På samfundsplan mener vi, at det er dyrt ikke at tænke holistisk. Det handler for eksempel om borgernes sundhed. Sundhed er mange ting. Det er både at bevæge sig, når man udfører arbejdet, og at få en plads, hvor man er uundværlig. Og det kan blive dyrt ikke at gøre indsatsen.

Kattingevej 16, Herslev, 4000 Roskilde
Tlf.: 46 40 18 07

Gårdbutik og køkken åbent onsdag – søndag 12-18

Al tekst og alle billeder © copyright Herslev Bryghus. Alle rettigheder forbeholdes.